MenuKarsen Sp. z o.o. (wcześniej Ontom Sp. z o. o.)
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
7272778935
101096482
0000388689, Sąd Rejonowy dla Łódź – Śródmieście, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

 
Karsen.plon
Ontom na googleplus