Outsourcing IT to niezwykle efektywna strategia zarządzania przedsiębiorstwem. Oferowany przez oznacza wzięcie przez nasze przedsiębiorstwo pełnej odpowiedzialności za wybrane zasoby informatyczne. Pozwala to firmie lepiej się skupić na działalności i rozwijaniu się w swojej branży a informatykę powierzyć firmie posiadającej doświadczenie i specjalistów w zakresie IT – tak jest taniej i lepiej. Organizacja ma większą elastyczność finansową wynikającą z ograniczenia kosztów stałych oraz posiada możliwość lepszego zarządzania przedsiębiorstwem. Utrzymywanie działów IT zajmujących się działalnością pomocniczą jest często bardzo kosztowne i nie gwarantuje odpowiedniego poziomu usług. • optymalizacja kosztów obsługi -pozbycie się lub pomniejszenie działu zajmującego się systemami informatycznymi,
 • brak problemów związanych z czasową nieobecnością pracowników działu IT w firmie,
 • podniesienie bezpieczeństwa organizacji,
 • nieponoszenie ryzyka kosztów pozyskania pracowników oraz ich szkolenia,
 • dostęp do specjalistów z wielu dziedzin,
 • wyższa elastyczność. • kompleksowa obsługa infrastruktury sprzętowej i komunikacyjnej,
 • obsługa oprogramowania użytkowego oraz systemów zarządzania przedsiębiorstwem,
 • zarządzanie sieciami LAN i WAN,
 • administrowanie serwerami: komunikacyjnymi, aplikacyjnymi, bazodanowymi,
 • prowadzenie projektów i doradztwo w zakresie IT.

 
Karsen.plon
Ontom na googleplus